MERIDIAN – Preparāts gliemežu izplatības ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu auzu, ziemas rapša, vasaras rapša un kukurūzas sējumos, salātu sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un kazeņu stādījumos, dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, zālienā, ganībās ( ierīkošanas gadā) un zālājā (ierīkošana gadā). 

Darbīgā viela: metaldehīds 50 g/kg
Preparatīvā forma: ēsmas granulas 

Download: