1. DEFINĪCIJAS.
 1. Administrators – Sharda Cropchem Limited  ar tā juridisko adresi Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indija.
 2. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kuru var identificēt, atsaucoties uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei, tostarp – ja tādi dati ļauj identificēt lietotāju – iekārtas IP, atrašanās vietas dati, interneta identifikators vai informācija, kas savākta, izmantojot sīkfailu failus un citas līdzīgas tehnoloģijas.
 3. Privātuma politika – šī privātuma politika.
 4. GDPR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (VDAR).
 5. Tīmekļa Vietne – administratora pārvaldītā interneta vietne, kas darbojas shardacropchem.lv domēnos un mobilajās lietojumprogrammās.
 6. Sīkdatņu faili ir nelieli teksta faili, kas, lietojot Tīmekļa Vietni, tiek saglabāti Lietotāja telekomunikāciju gala iekārtās (datorā, telefonā, planšetdatorā u.t.t.), ļaujot ierakstīt un iegūt informāciju, kuru Administrators vai citas struktūras, kas Administratoram sniedz pakalpojumus, izmanto dažādiem mērķiem (piemēram, analītiskiem vai statistiskiem).
 7. Trešās puses sīkdatnes – sīkdatnes, kuras Administratora partneri ir iestatījuši, izmantojot Tīmekļa Vietni.
 8. Lietotājs – katra fiziskā persona, kas apmeklē Tīmekļa Vietni vai izmanto vienu vai vairākus Tīmekļa Vietnes pakalpojumus vai funkcijas, un kuru labā var tikt sniegti elektroniskie pakalpojumi vai ar kuru var tikt noslēgts elektronisko pakalpojumu līgums saskaņā ar Noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
 1. DATU APSTRĀDE.
 1. Šajā Privātuma Politikā ir aprakstīti Noteikumi par sīkdatņu failu un citu līdzīgo tehnoloģiju izmantošanu, kas tiek saglabāti, kamēr Lietotājs izmanto Tīmekļa Vietni.
 2. Administrators ievāc Lietotāja datus tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētu piedāvāto pakalpojumu sniegšanai saistībā ar Lietotāja apmeklējumiem Tīmekļa Vietnē, kā arī apkopo informāciju par Lietotāja pārlūkojumu aktivitātēm Tīmekļa Vietnē, ieskaitot ierīces IP, atrašanās vietas datus, interneta identifikatorus un informāciju, kas savākta, izmantojot sīkdatņu failus un citas līdzīgas tehnoloģijas.
 3. Tīmekļa Vietnes izmantošana ir iespējama arī tad, ja Lietotājam nav jāatver Konts. Šādā gadījumā, izmantojot Tīmekļa Vietni, nav nepieciešams norādīt personas datus Reģistrācijas veidlapā. Šādus datus var norādīt kontaktformā. Apstrādātie dati aptver informāciju par Tīmekļa Vietnes lietošanu.
 4. Personas datu iesniegšana nav ar likumu noteikta prasība, t.i, Lietotājam netiek pieprasīts obligāti iesniegt savus datus, lai Tīmekļa Vietnē izveidotu Kontu, tomēr datu iesniegšana atzīmēta kā obligāts priekšnoteikums Konta atvēršanai Tīmekļa Vietnē. Nesniedzot datus, kas atzīmēti kā nepieciešamie, tiek novērsta Konta atvēršana Tīmekļa Vietnē un tādu funkciju izmantošana, kuras saskaņā ar Tīmekļa Vietnes noteikumiem var tikt izmantotas tikai pēc Konta atvēršanas.
 5. Ja Tīmekļa Vietne piedāvā papildfunkcijas, piemēram, iespējas pasūtīt informatīvu biļetenu vai komerciālu piedāvājumu, personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Lietotāja un Administratora līgums, kas tiek noslēgts, pieņemot Noteikumus un kuru izpilde ir pakļauta Lietotāja personas datu apstrādei.
 6. Administrators ievāc datus, kas saistīti ar apmeklējumu aktivitātēm, piem., Tīmekļa Vietnē pavadītais laiks, meklētās frāzes, apakšvietņu skaits, dati un apmeklējuma avots.
 1. SĪKDATŅU FAILI UN LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS.
 1. Saistībā ar Tīmekļa Vietnes lietošanu, lai nodrošinātu Lietotāja piekļuvi Tīmekļa Vietnei un atvieglotu tās darbību, tiek izmantoti sīkdatņu faili vai līdzīgas tehnoloģijas, bez tam šāda informācija tiek izmantota, lai atcerētos Lietotāja lēmumus (piemēram, fontu izvēle, kontrasts, Privātuma politikas akceptēšana), uzturētu Lietotāja sesiju (piemēram, pēc pieslēgšanās), atcerētos Paroli (pēc apstiprinājuma), apkopotu informāciju par Lietotāja ierīci un viņa/viņas apmeklējumu, kas vērsta uz drošības nodrošināšanu, kā arī analizētu apmeklējumus un pielāgotu saturu.
 2. Informācija, kas iegūta, izmantojot sīkdatņu failus un līdzīgas tehnoloģijas, netiek apvienota ar citiem Tīmekļa Vietnes lietotāju datiem, un Administrators to neizmanto Lietotāju identificēšanai.
 3. Sīkdatnēm līdzīgas tehnoloģijas, cita starpā, ietver vietējo krātuvi, sesiju krātuvi un apkalpošanu, kas darbojas šādā veidā: tehnoloģija izmanto atdalītu Tīmekļa pārlūkprogrammas atmiņas daļu, ko izmanto Tīmekļa Vietnes ierakstīto datu glabāšanai.
 4. Tiek izmantoti divu veidu sīkdatņu faili vai līdzīgas tehnoloģijas, ņemot vērā to kalpošanas laiku:
  1. sesijas sīkdatņu faili – faili, kas tiek glabāti Lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad Lietotājs atsakās no vietnes vai atstāj Tīmekļa Vietni;
  2. pastāvīgās sīkdatnes – faili, kas tiek glabāti Lietotāja ierīcē līdz brīdim, kamēr Lietotājs tos neizdzēš, vai arī to termiņš beidzas datumā, kas norādīts sīkdatņu failu atribūtos.
 5. Administrators un citas struktūras, kas sniedz pakalpojumus Administratora labā (piemēram, analītiskos un statistikas pakalpojumus), sīkdatņu failus izmanto dažādiem mērķiem, kurus var iedalīt šādās kategorijās:
  1. sīkdatnes, kas nepieciešamas Tīmekļa Vietnes izmantošanai:
   • Lietotāja ievades sīkdatnes Tīmekļa Vietnē sesijas laikā(sesijas identifikators)
   • autentifikācijas sīkdatnes, ko izmanto pakalpojumiem, kuriem nepieciešama autentifikācija sesijas laikā
   • uz lietotāju vērstas drošības sīkdatnes, piem., ko izmanto autentifikācijas pārkāpumu atklāšanai
   • multivides atskaņotāja sesijas sīkdatņu faili (piemēram, zibatmiņas sīkdatnes) sesijas laikā.
  2. funkcionālās sīkdatnes, kas sekmē pareizu Pakalpojuma darbību:
   • sīkdatnes Lietotāja interfeisa pielāgošanai sesijas laikā vai nedaudz ilgāk
   • izsekošanas sīkdatnes, ko izmanto, lai izsekotu kustībai Tīmekļa Vietnē, t.i., datu analīzei – tie ir faili, kurus izmanto, lai analizētu veidu, kā Lietotājs izmanto Tīmekļa Vietni, lai veidotu statistiku un pārskatus par Tīmekļa Vietnes darbību.
 6. Administrators trešo personu sīkdatnes izmanto šādiem mērķiem:
  1. lai prezentētu multivides saturu Tīmekļa Vietnes tīmekļa lapās, kas ir lejupielādētas no ārējās vietnes www.youtube.com [sīkdatņu failu pārvaldnieks: Google Inc., kas atrodas ASV],
  2. vispārīgu un anonīmu statistikas datu vākšanai, izmantojot analītiskos rīkus [sīkdatņu failu pārvaldnieks: Google Inc. kas atrodas ASV].
 7. Tīmekļa Vietnes izmantošana, nemainot pārlūka iestatījumus, t.i., sīkdatņu failu pieņemšana pēc noklusējuma un līdzīgām tehnoloģijām, nozīmē piekrišanu to izmantošanai iepriekš norādītajiem mērķiem.
 8. Iegūto informāciju Administrators neizmanto mārketinga vajadzībām.
 9. Lietotājs jebkurā laikā var izmainīt sīkdatņu failu vai līdzīgu tehnoloģiju iestatījumus, mainot privātuma iestatījumus pārlūkprogrammā vai lietojumprogrammā vai mainot sava Konta iestatījumu Tīmekļa Vietnē, tomēr šādas izmaiņas var izraisīt piekļuves trūkumu dažām Tīmekļa Vietnes funkcijām.
 10. Konfidencialitātes iestatījumu maiņa ir iespējama, atlasot piemērotu opciju pārlūkprogrammas vai lietojumprogrammas iestatījumos. Vispopulārāko pārlūkprogrammu gadījumā Lietotājs pats var pārvaldīt konfidencialitātes iestatījumus, tostarp sīkdatņu failus, jo īpaši pieņemot sīkdatņu failus, mainot sīkdatņu failu iestatījumus un bloķējot vai dzēšot sīkdatņu failus. Privātuma iestatījumu izmaiņu veids un apjoms ir atkarīgs no tā pārlūka vai lietojumprogrammas veida vai versijas, kuru Lietotājs izmanto. Detalizēta informācija par konfidencialitātes iestatījumu izmaiņām ir pieejama šo tīmekļa pārlūkprogrammu nodrošinātāju vietnēs.
 1. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN LIKUMĪGS PAMATS.

Administrators apstrādā lietotāju personas datus:

 1. nodrošinot piekļuvi vietnei – saskaņā ar VDAR (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. Punkta b) apakšpunktu,
 2. ievērojot juridiskās saistības – saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu,
 3. ievērojot administratora vai trešās personas likumīgās intereses – saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu:
  1. adresējot izraudzītiem Lietotājiem paziņojumus par interesantiem piedāvājumiem vai saturu elektroniskā saziņas veidā, jo īpaši pa e-pastu, tomēr, tikai ja Lietotājs ir paudis attiecīgu piekrišanu
  2. atklājot un novēršot jebkādus pārkāpumus
  3. iekšējiem mērķiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un uzņēmējdarbības veikšanu, ieskaitot pierādījumus, analītiskus un statistikas mērķus.
 1. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANAS PERIODS.
 1. Personas dati tiek apstrādāti, līdz Konts Tīmekļa Vietnē tiks slēgts un atbilstoši pēc tam:
  1. uz laiku, kas noteikts pienākumu izpildei, kas izriet no likumu noteikumiem
  2. līdz noilguma termiņa beigām, kā arī līdz civillietu, izpildrakstu, administratīvo un kriminālprocesu pabeigšanai, kur nepieciešama datu apstrāde, un samierināšanas gadījumā – līdz tam, kad ir sasniegts samierināšanas mērķis vai līdz tā atcelšanai, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
 2. Lietotājs pats var nodzēst sīkdatņu failus no savām iekārtām. Lai notīrītu sīkdatņu failus no Lietotāja ierīces (datora, tālruņa, planšetdatora utt.), ir jāizdzēš pārlūka kešatmiņa un sīkdatņu faili. Kešatmiņas un sīkdatņu failu dzēšanas process jāveic pārlūkprogrammas iestatījumos. Atkarībā no pārlūka un tā versijas iestatījumi var atšķirties.
 1. LIETOTĀJA TIESĪBAS.
 1. Ņemot vērā personas datu apstrādi, Lietotājam ir tiesības:
  1. labot personas datus – ja datu iesniegšanas laikā radusies kļūda vai ja dati ir mainījušies, Lietotājam ir tiesības iesniegt pareizus un aktuālus datus, un administratoram tos jālabo vai jāatjauno,
  2. piekļūt personas datiem – Lietotājs var izmantot šīs tiesības, ja vēlas uzzināt, kuri dati tiek apstrādāti,
  3. dzēst personas datus – ja Lietotājs konstatē, ka attiecībā uz mērķi, kādam tie tika iegūti, dati vairs nav vajadzīgi, Lietotājam ir tiesības pieprasīt administratoram to dzēšanu,
  4. ierobežot apstrādi – ja Lietotājam rodas šaubas, vai Administrators pareizi apstrādā personas datus, viņš/viņa var iesniegt pieprasījumu par apstrādes ierobežošanu,
  5. pārnest datus – lietotājs var saņemt un pārsūtīt no administratora personai administratoram sniegtos personas datus,
  6. tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz Administratora vai trešās personas likumīgajām interesēm, tostarp profilēšanu, un iebilst pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā,
  7. jebkurā laikā atsaukt piekrišanu – Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu, nenorādot iemeslu; piekrišanas atsaukumam nav atpakaļejoša spēka.
 2. Lai saņemtu pieprasījumu par iepriekš minēto tiesību izmantošanu, jāiesniedz attiecīgs paziņojums uz adresi: eu.sales@shardaintl.com; turklāt Administrators ir pilnvarots pārbaudīt Lietotāja identitāti, kas novērš informācijas izpaušanu par Lietotāju nepiederošām personām. Gadījumā, ja Lietotājs nav atvēris Kontu Tīmekļa Vietnē, Administratoram nav iespēju pārbaudīt Lietotāja identitāti, jo apstrādātie dati attiecas tikai uz informāciju par Tīmekļa Vietnes izmantošanu, bez jebkādas informācijas par Lietotāja identitāti.
 3. Administrators nepieņem automatizētus lēmumus attiecībā uz Lietotāju, ieskaitot lēmumus, kas ir profilēšanas rezultāts.
 4. Lietotājs var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādei, kas iesaistīta personas datu aizsardzībā. Latvijā fizisko personas datu apstrādes un aizsardzības uzraudzība ir Datu valsts inspekcijas pārziņā.
 5. Lietotājam ir tiesības nepakļauties lēmumam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, ieskaitot profilēšanu, ja tas viņam rada tiesiskas sekas vai viņu līdzīgi būtiski ietekmē.
 1. DATU SAŅĒMĒJI.

Lietotāju personas datus var pārsūtīt šādām saņēmēju kategorijām:

 1. struktūras, kas Administratoram nodrošina apstrādes mērķu sasniegšanai nepieciešamos pakalpojumus, tostarp IT pakalpojumu sniedzēji,
 2. struktūras, kas sniedz tehnisko, organizatorisko vai konsultatīvo atbalstu.
 1. DATU PĀRSŪTĪŠANA.

Administrators nav paredzējis pārsūtīt personas datus trešajai valstij vai starptautiskajām organizācijām.

 1. PERSONAS DATU DROŠĪBA.

Administrators nodrošina datu minimizēšanu attiecībā uz:

 1. datu atbilstību mērķiem (datu daudzums un apstrādes apjoms),
 2. piekļuvi personas datiem,
 3. personas datu glabāšanas periodu.
 1. KONTAKTINFORMĀCIJA.

Visi pieprasījumi, paziņojumi un korespondence, kas attiecas uz personas datiem, jānosūta pa e-pastu uz adresi: eu.sales@shardaintl.com.