LIMA ORO ir limacīds mīkstgliemežu un kailgliemežu izplatības ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu auzu, ziemas rapša, vasaras rapša un kukurūzas sējumos, salātu sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un kazeņu stādījumos, dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, zālienā, ganībās ( ierīkošanas gadā) un zālājā (ierīkošana gadā).

LIMA ORO ir ēsmas granulu formā, kas satur darbīgo vielu metaldehīdu 50 g/kg.

Metaldehīds iedarbojas uz gliemežiem caur gremošanas traktu un tiešās saskares ceļā. Metaldehīds izraisa spēcīgu gļotu izdalīšanos, kā rezultātā gliemežu organisms atūdeņojas.

LIETOŠANAS DEVAS UN LAIKS

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva,
kg/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidī-šanas laiks dienās Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 00-29).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2
Ziemas rapsis,
vasaras rapsis
Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sāndzinumu veidošanas fāzes beigām (AS 00-29).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2
Kukurūza Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kukurūzas sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2
Salāti (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietās sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc salātu sējas līdz kultūrauga deviņu lapu stadijai (AS 00-19).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2
Ābeles, bumbieres (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01-69).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2
Jāņogas, upenes, ērkšķogas, avenes, kazenes (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01-69).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2
Dekoratīvās kultūras, zāliens (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas stādījumā vai sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm,  kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00-99).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2
Ganības  (ierīkošanas gadā), zālājs (ierīkošanas gadā) (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7.0 Apstrādāt sējumu vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15).  Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. 2

Download: