Šis dokuments nosaka noteikumus par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā, ņemot vērā 2002. gada 18. jūlija Likumu par pakalpojumu sniegšanu ar elektronisko līdzekļu starpniecību.

 1. DEFINĪCIJAS.

 1. Parole – burtu, ciparu un/vai īpašo rakstzīmju secība, ko Reģistrācijas procesā izvēlējies Pakalpojuma saņēmējs, kas nepieciešama Pakalpojuma saņēmēja autorizācijas nolūkos, piesakoties Tīmekļa Vietnes Kontā.
 2. Konts – vieta Tīmekļa Vietnē, kas pēc reģistrācijas ir pieejama konkrētam Pakalpojuma saņēmējam, ļaujot viņam vai viņai izmantot šeit norādītos Pakalpojumus.
 3. Pieslēgšanās – Pakalpojuma saņēmēja e-pasts, kas nepieciešams, lai iegūtu piekļuvi Kontam, ko Reģistrācijas laikā nodrošina Pakalpojuma saņēmējs.
 4. Noteikumi – Tīmekļa Vietnes https://shardacropchem.lv Noteikumi, kas nosaka noteikumus un nosacījumus, kā Pakalpojumu sniedzējs elektroniski sniedz Tīmekļa Vietnes pakalpojumus, kā arī izmantošanas noteikumus šādu Pakalpojumu saņēmējiem.
 5. Reģistrācija – Pakalpojuma saņēmēja brīvprātīga darbība, kas ietver Konta izveidošanu Tīmekļa Vietnē. Reģistrācija Tīmekļa Vietnē ir bezmaksas.
 6. Tīmekļa Vietne – vietne domēnā https://shardacropchem.lv/.
 7. Pakalpojums – pakalpojuma sniegšana bez pušu vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes (attālinātais pakalpojums), pārsūtot datus pēc Pakalpojuma saņēmēja individuālā pieprasījuma, kas tiek pārsūtīts un saņemts ar ierīcēm, kas paredzētas elektroniskai apstrādei, ieskaitot digitālo saspiešanu un datu glabāšanu, kas pilnībā tiek pārraidīts, saņemts vai pārsūtīts, izmantojot telekomunikāciju tīklu 2004. gada 16. jūlija Telekomunikāciju likuma nozīmē un ievērojot šajos Noteikumos noteiktos nosacījumus.
 8. Pakalpojumu saņēmējs – fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība, kurai nav juridiskas personas statusa un kura Tīmekļa Vietnē izmanto elektroniski sniegtu Pakalpojumu.
 9. Pakalpojumu sniedzējs – Sharda Cropchem Limited, kura juridiskā adrese ir: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indija.
 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
 1. Šie Noteikumi nosaka Pakalpojumu sniedzēja sniegto Pakalpojumu sniegšanas noteikumus Pakalpojuma saņēmējam.
 2. Noteikumi Pakalpojuma saņēmējiem ir pieejami bez maksas, izmantojot Tīmekļa Vietni, tādā formā, kas ļauj tos lejupielādēt, saglabāt un izdrukāt.
 3. Tīmekļa Vietne ir pieejama ikvienam Pakalpojuma saņēmējam, kuram ir interneta savienojums.
 4. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot Konta turēšanas un piekļuves pakalpojumus tikai pēc Reģistrācijas. Lai izmantotu Pakalpojumu Konta turēšanai un piekļuvei tam, kā arī komercinformācijas elektroniskai nosūtīšanai, ir nepieciešams e-pasta konts. Atzīmējot attiecīgo izvēles lodziņu iepriekš minēto Pakalpojumu gadījumā, Pakalpojuma saņēmējs paziņo, ka viņš/ viņa ir izlasījis(-jusi) Noteikumus, pilnībā piekrīt šajos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem un ka viņš/viņa ievēros Noteikumus. Iepriekš minētās darbības ir brīvprātīgas, tomēr tās ir nepieciešamas, lai izmantotu augstāk minētos Pakalpojumus.
 5. Lai pilnvērtīgi izmantotu Tīmekļa Vietni un Pakalpojumus, Pakalpojuma saņēmējam jābūt iekārtai ar piekļuvi internetam un pārlūkprogrammu, kas apstrādā “sīkdatnes”. Pakalpojumu sniedzēja sīkdatņu failu izmantošanas joma ir definēta sīkfailu politikā.
 6. Tīmekļa Vietnes izmantošana var būt atkarīga no Java- vai Java Script- veida programmatūras instalēšanas.
 1. PAKALPOJUMU VEIDI UN DARBĪBAS JOMAS, KO NODROŠINA ELEKTRONISKIE LĪDZEKĻI.

Tīmekļa Vietne piedāvā šādus pakalpojumus:

 1. piekļuve Tīmekļa Vietnes publiski pieejamajam saturam (iespēja Pakalpojuma saņēmējam apskatīt un lasīt tādus materiālus kā tekstus, fotoattēlus, grafiku, datus, zināšanu bāzi utt., kas ievietoti Tīmekļa Vietnē, kā arī lejupielādēt failus, kurus padarījis pieejamus Pakalpojuma sniedzējs),
 2. Konta apkalpošana un piekļuve tam,
 3. komercinformācijas nosūtīšana, izmantojot elektroniskos līdzekļus.
 1. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI.
 1. Līgums par Pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts:
  1. attiecībā uz piekļuvi Pakalpojumam par publiski pieejamu vietnes saturu – ievadot Tīmekļa Vietni,
  2. attiecībā uz Pakalpojumu par Konta uzturēšanu un piekļuvi tam – reģistrējoties,
  3. attiecībā uz komercinformācijas nosūtīšanas Pakalpojumu – aizpildot attiecīgu veidlapu, izsakot piekrišanu komercinformācijas saņemšanai elektroniskā veidā un noklikšķinot uz apstiprinājuma pogas (piemēram, “Iesniegt”, “Pasūtīt”).
 2. Lai izmantotu Pakalpojumus, Pakalpojuma saņēmējam var pieprasīt sniegt savu personisko informāciju. Pakalpojuma sniedzēja veiktie Pakalpojuma saņēmēja personas datu apstrādes ir norādīti  Konfidencialitātes politikā.
 3. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums iesniegt tikai reālus datus, un dati, kas ir viņa/viņas rīcībā, kā arī to iesniegšana Tīmekļa Vietnē vai izmantošana vēlāk parastās darbības gaitā nepārkāpj trešo personu tiesības.
 4. Pakalpojuma sniegšanai, lai piekļūtu publiski pieejamajam Tīmekļa Vietnes saturam, nav nepieciešama reģistrācija. Šāds Pakalpojums tiek sniegts visā Pakalpojuma saņēmēja piekļuves laikā vispārpieejamajam Tīmekļa Vietnes saturam.
 5. Pārējo Pakalpojumu sniegšanai nepieciešama Reģistrācija.
 6. Pakalpojuma saņēmējam Reģistrācija jāveic, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kas pieejama Tīmekļa Vietnē: https://shardacropchem.lv, atzīmējot nepieciešamos laukus un noklikšķinot uz apstiprinājuma pogas (piemēram, „Iesniegt”, Izveidot kontu ”). Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas Pakalpojuma saņēmējam saņems e-pastu, kas tiks nosūtīts uz Pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pasta adresi, kurā būs apstiprinājums par veiksmīgu Reģistrāciju un aktivizācijas saite, lai apstiprinātu, ka e-pasta adrese ir pareiza.
 7. Pakalpojumu atļauts izmantot tikai Pakalpojuma saņēmējam, kura personas dati reģistrācijas laikā tikuši norādīti Reģistrācijas formā. Pakalpojuma saņēmējam nav atļauts izmantot citu Pakalpojumu saņēmēju kontus, kā arī nav atļauts padarīt savu kontu pieejamu citiem Pakalpojuma saņēmējiem vai citām trešajām pusēm.
 8. Pakalpojuma saņēmējam jāglabā savu Pieslēgšanās vārdu un Paroli noslēpumā.
 9. Lai pieslēgtos Kontam, katru reizi ir jāievada Pieslēgšanās vārds un Parole.
 10. Kā Pieslēgšanās vārds ir jānorāda aktīva e-pasta adrese, kuru Pakalpojuma saņēmējs ir pilnvarots izmantot.
 11. Parolē jābūt vismaz sešām burtu, ciparu un/vai īpašām rakstzīmēm.
 12. Pakalpojuma saņēmējs var izmainīt Paroli no Konta līmeņa vai, izmantojot funkciju “Aizmirsu Paroli”, kas ir pieejama Tīmekļa  Vietnē, kurā viņš/viņa ir pieteicies.
 13. Pakalpojums var tikt sniegts neierobežotu laiku. Pakalpojuma saņēmējs var jebkurā laikā pieprasīt, lai viņa/viņas Konts tiktu slēgts. Par pieprasījumu slēgt Kontu var paziņot pa e-pastu, kas nosūtīts uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi. Konta slēgšana nozīmē līguma izbeigšanu par Pakalpojuma sniegšanu elektroniski.
 14. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības apturēt Konta darbību, slēgt Kontu vai ierobežot Konta funkcijas (sniegto Pakalpojumu apjomu), jo īpaši:
  1. gadījumos, kas nepieciešami saskaņā ar vispārpiemērojamiem likumu noteikumiem,
  2. ja Pakalpojuma saņēmējs Kontu izmanto, pārkāpjot šos Noteikumus.
 15. Par savu nodomu apturēt, slēgt vai ierobežot Konta funkcijas Pakalpojuma sniedzējs informē Pakalpojuma saņēmēju, nosūtot Pakalpojuma saņēmējam e-pasta ziņojumu uz Konta reģistrācijas laikā iesniegto adresi vai uz jebkuru citu adresi, kas paziņota vēlāk, kad tika atjaunināti Pakalpojuma saņēmēja dati.
 16. Ja Konta izmantošana notikusi, pārkāpjot šo Noteikumu nosacījumus, kā rezultātā veikta Konta funkciju apturēšana vai ierobežošana, pēc Pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma pilnīgu Konta funkciju darbību var atjaunot tikai ar nosacījumu, ka tiek pārtrauktas šādas pārkāpjošās darbības un novērstas to sekas tādā veidā, kā to pieprasa Pakalpojuma sniedzējs.
 17. Lai pasūtītu komerciālu informāciju, kas jānosūta elektroniskā veidā, Pakalpojuma saņēmējs aizpilda attiecīgu veidlapu, brīvprātīgi pauž piekrišanu komercinformācijas nosūtīšanai elektroniski un noklikšķina uz apstiprinājuma pogas (piemēram, “Iesniegt”, “Pasūtīt”).
 18. Pakalpojuma saņēmējs jebkurā laikā var atteikties no komercinformācijas saņemšanas elektroniskā veidā. Šim nolūkam Pakalpojuma saņēmējam jānosūta Pakalpojuma sniedzējam e-pasta paziņojums, kas ir līdzvērtīgs līguma izbeigšanai par Pakalpojumu sniegšanu elektroniski.
 1. PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
 1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina visu iespējamo, lai Tīmekļa Vietne darbotos nepārtraukti.
 2. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības apturēt Tīmekļa Vietnes darbību lai atjauninātu datus, izlabotu kļūdas un veiktu citus apkopes darbus, kā arī citu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja kontroles.
 3. Pakalpojuma saņēmējs nedrīkst izmantot Pakalpojumus, pārkāpjot likumu, labas prakses noteikumus vai šo Noteikumu nosacījumus, kā arī nedrīkst iesniegt jebkuru nelikumīga rakstura saturu.
 4. Pakalpojuma sniedzējs nosaka, ka visa un jebkura Tīmekļa Vietnē pieejamā informācija un materiāli (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar grafiku, rakstiem, fotogrāfijām) ir aizsargāta, jo īpaši saskaņā ar 1994. gada 4. februāra Likumu par autortiesībām un blakustiesībām. Stingri aizliegta Tīmekļa Vietnē esošo materiālu un informācijas kopēšana, reproducēšana, izplatīšana un citi izmantošanas veidi bez iepriekšējas rakstiskas Pakalpojuma sniedzēja piekrišanas vai ārpus likumā atļautajām robežām.
 5. Ja Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanas nolūkā pieprasa, lai Pakalpojuma saņēmējs norādītu savu e-pasta adresi, Pakalpojuma saņēmējam jāiesniedz sava autentiskais e-pasta adrese, t.i., tāda, uz kuru viņš/viņa saņem viņa/viņas saraksti. Pakalpojuma saņēmējam nekavējoties jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam par visām viņa/viņas e-pasta adreses izmaiņām, nosūtot ziņojumu uz Pakalpojuma sniedzēja adresi. Gadījumā, ja par adreses maiņu nav paziņots Pakalpojuma sniedzējam, tiek uzskatīts, ka visi paziņojumi un informācija, ko Pakalpojuma sniedzējs nosūtījis Pakalpojuma saņēmējam uz e-pasta adresi, kuru Pakalpojuma saņēmējs iesniedzis Reģistrācijas veidlapā. tiek uzskatīti par pienācīgi piegādātiem, tomēr, neskarot tiesību aktu noteikumus, kas attiecas uz patērētājiem.
 6. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par:
  1. jebkādu kaitējumu, kas var rasties, ja Pakalpojuma saņēmēji izmanto Tīmekļa Vietni veidā, kas neatbilst likumiem vai šiem noteikumiem, bet jo īpaši tas nav atbildīgs par Paroles vai Pieslēgšanās Kontā izpaušanu un personas datu izpaušanu, ko veic Pakalpojums saņēmējs,
  2. jebkādu kaitējumu, kas nodarīts Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas vai Pakalpojuma saņēmēja konta slēgšanas rezultātā, ja tas nodarīts Pakalpojuma saņēmējam piedēvējamu iemeslu dēļ vai likuma vai šo Noteikumu nosacījumu pārkāpumu dēļ,
  3. jebkādu kaitējumu, ko izraisījusi Pakalpojuma saņēmēja Tīmekļa Vietnē esošo datu vai informācijas izmantošana ekonomikas, investīciju, uzņēmējdarbības utt. vajadzībām.
 7. Pakalpojuma sniedzēja kopējā atbildība par Pakalpojuma saņēmējam radušies zaudējumiem Pakalpojuma sniegšanas dēļ, neatkarīgi no atbildības juridiskā pamata, aprobežojas tikai ar Pakalpojuma saņēmējam faktiski radītajiem zaudējumiem.
 8. Pakalpojuma sniedzējs nosaka, ka jebkuram Tīmekļa Vietnē ietvertajam saturam ir tikai informatīvs raksturs. Saturs tiek sagatavots ar pienācīgu centību, lai pārliecinātos, ka tas ir faktiski pareizs un aktuāls, tomēr Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par tajā esošo datu izmantošanas efektivitāti vai iespēju, vai par to izmantošanas sekām.
 1. SŪDZĪBU APSTRĀDES PROCEDŪRA.
 1. Pakalpojuma saņēmējs var iesniegt jebkuras sūdzības par Pakalpojumu, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja e-pastu: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Sūdzībā jāiekļauj šāda informācija: Pakalpojuma saņēmēja pilns vārds, e-pasta adrese, kā arī detalizēts sūdzības apraksts un iemesls
 3. Pakalpojuma saņēmējs var iesniegt sūdzību 14 dienu laikā pēc notikuma dienas, par kuru iesniegta sūdzība.
 4. Pakalpojuma sniedzējs sūdzības izskata 14 dienu laikā pēc to saņemšanas.
 5. Pakalpojuma sniedzējs lēmumu paziņo Pakalpojuma saņēmējam ar e-pasta ziņojumu kas tiek nosūtīts uz sūdzības iesniegšanas laikā norādīto e-pasta adresi.
 1. PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI.
 1. Pakalpojuma saņēmēji, kas ir patērētāji, t.i., fiziskas personas, kuras kopā ar uzņēmēju veic juridiskas darbības, kas nav tieši saistītas ar viņu uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību, ir tiesīgas atteikties no jebkura līguma par pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts ar Pakalpojuma sniedzēju, 14 dienu laikā no tā noslēgšanas dienas. Paziņojumu par atteikšanos no Līguma nepieciešams iesniegt rakstiski. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar šāda paziņojuma nosūtīšanu ierakstītā vēstulē uz Pakalpojuma sniedzēja adresi pirms minētā termiņa beigām. Paziņojumu par atteikšanos no Līguma var iesniegt arī elektroniskā veidā un nosūtīt Pakalpojumu sniedzējam uz šādu e-pasta adresi: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Lai iesniegtu atteikumu no līguma par Pakalpojumu sniegšanu, var izmantot turpmāk sniegto paraugu:
  …………………, datums ……………
  ……………………………………..
  Patērētāja vārds un uzvārds
  ………………………………………
  dzīvesvietas adrese

  Paziņojums par līguma laušanu
  Es, apakšā parakstījies, ar šo informēju, ka vēlos lauzt noslēgto līgumu …….
  ……………………………………..
  Salasāms patērētāja paraksts
 3. Ja Pakalpojuma saņēmējs pārkāpj šos Noteikumus vai piemērojamo likumu nosacījumus, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties var atņemt Pakalpojuma saņēmējam tiesības izmantot Tīmekļa Vietni vai arī daļēji vai pilnībā ierobežot viņa piekļuvi Tīmekļa Vietnes resursiem vai tajā piedāvātajiem Pakalpojumiem.
 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI.
 1. Pakalpojuma sniedzējs ir pilnvarots vienpusēji grozīt šos Noteikumus būtisku tehnisku, juridisku vai organizatorisku iemeslu dēļ, tostarp jo īpaši:
  1. ja radusies situācija, kurā ir nepieciešami Noteikumu grozījumi, lai mainītu vispārpiemērojamos likumu noteikumus,
  2. ja ir mainījies Pakalpojuma sniegšanas veids,
  3. lai izpildītu pienākumus saskaņā ar vispārpiemērojamiem likumu noteikumiem vai pienākumus, kas izriet no izpildāma tiesas rīkojuma vai administratīvā lēmuma.
 2. Pakalpojuma saņēmēji tiks informēti par Noteikumu izmaiņu saturu paziņojumā, kas ievietots Tīmekļa Vietnē, kurā publicēti Noteikumu grozījumi, pievēršot uzmanību izmaiņām un to spēkā stāšanās datumam.
 3. Jebkuriem jautājumiem, kas šeit nav noteikti, ir piemērojami Latvijas Republikas un starptautisko tiesību noteikumi.
 1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA KONTAKTINFORMĀCIJA.

Sharda Cropchem Limited, kuras juridiskā adrese ir: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indija.