Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1 2 3 5 6 7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Labības-sārņaugi 0.75-1.25 Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas,sākot ar labību-sārņaugu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29) 1
Īsmūža viendīgļlapju nezāles 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas,sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)
Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata (Elytrigia repens) 2.0-3.0 Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu 4-6 lapu stadiju.

Download: