Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos.

Darbīgā viela: tebukonazols 250 g/l

LIETOŠANAS IETEIKUMI

TEBUPLIUS lietot, kad novērotas slimību pirmās pazīmes. Efektivitāte būs augstāka, ja fungicīdu lietos slimību agrīnas attīstības stadijās.

Kultūraugs Slimība Deva l/ha Apstrādes laiks
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa Blumeria graminis, kviešu lapu pelēkplankumainība Septoria tritici, kviešu plēkšņu plankumainība Septoria nodorum, brūnā rūsa Puccinia recondita, vārpu fuzarioze Fuzarium spp. 1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
Ziemas mieži, vasaras mieši Graudzāļu miltrasa Blumeria graminis, miežu lapu tīklplankumainība Pyrenophora teres, pundurrūsa Puccinia hordei, stiebrzāļu gredzenplankumainība Rhynchosporium secalis.  1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

Download: